KURUMSAL KİMLİK

KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

Kurumsal kimlik, bir kurumun kimlik özelliklerinin kesin olarak belirlendiği görsel, fiziksel, kültürel ve genel kurum felsefesinin niteliklerinin oluşturulması için yapılan çalışmaların tümüdür.
Kurumun bütün bu özelliklerinin tümünü içeren çalışmaya “Kurumsal Kimlik” çalışması denir.

Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir.

Kurumsal KİMLİK BİLEŞENLERİ NELERDİR?

Kurumsal kimlik çalışması kapsamında düşünülmesi gereken materyaller iki bölümde incelenmelidir;

1- Kurum içi

2- Kurum dışı

KURUM İÇİ

* Amblem / Logotayp kullanım standartları
* Antetli kağıt tasarımı
* Zarf tasarımı
* Kartvizit tasarımı
* Dosya tasarımı
* Bloknot tasarımı
* Haberleşme formları
* Kurum içi yönlendirmeleri
* Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb…)
* Şirket giyim ve davranış kuralları
* Dijital materyallerin tasarımı
* Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu

Kurum dışı;

* Araç / filo tasarımları * Bina cephesi ve iç tasarımı

* Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb…)
* Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri
* Kurumsal web projesi


Kurumsal kimliği oluştururken izlenmesi gereken süreçler nelerdir?

1- Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması

2- Tasarım süreci zamanlaması

3- Tasarımların sunumu

4- Sunum sonrası revizeler

5- Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması