AFİŞ

AFİŞ NEDİR?

Bilgilendirme, bilinçlendirme, duyurma, satış artırma vb. amaçlarla hazırlanıp, daha çok kitlesel iletişim aracı olarak değerlendirilen afişler, sanatsal kaygıların en yoğun olduğu grafik ürünlerdir.

Yapılan araştırmalarda insanların günlük koşturmaca esnasında, dış mekan afişlerine odaklanıp bakma sürelerinin toplam 6 saniye olduğu belirlenmiştir.

Bu tespit ile düşünüldüğünde afiş tasarımının dikkat çekici, verilmek istenen mesajı direk yoldan, az yazı, en fazla 3 görsel ile tasarlanması gerektiği anlayışı çıkmaktadır.

Dış mekanlar için firmanızın en önemli ve çarpıcı reklam elamanlarından olan afiş, doğru tasarlandığı taktirde size geri dönümü şüphesiz olumlu yönde olacaktır.